Když přijde řeč na potisk igelitových tašek, bavíme se pravděpodobně o některých reklamních možnostech naší společnosti. Tašky patří jednoznačně do kategorie rozšiřování povědomí o značce. V tomto odvětví reklamy nejde nutně o okamžitou reakci na reklamní sdělení, ale spíše o připomenutí, že naše společnost existuje a je k dispozici potenciálně potřebným.

Proč se zabývat rozšiřováním povědomí o značce?

Ve světě reklamy existují víceméně dva hlavní směry, kterým se společnosti ubírají. Které směry to jsou?

  • Rozšiřování povědomí o značce nebo společnosti.
  • Reklama určená k vyvolání určité, konkrétní akce.


Jeden typ generuje okamžité výsledky a je zaměřený na generování nových zákazníků nebo kontaktů, ten druhý spíše pomáhá již větším společnostem, které si chtějí udržet stávající zákazníky nebo dát vědět o vlastní existenci lidem, kteří o ní ještě nemají povědomí. Jde spíše o předání určitého reklamního sdělení, než o získání okamžité reakce.

Jak se liší jednotlivá reklamní odvětví?

Každý přináší jiný typ výsledku. Pokud se snažíme dát vědět, že tady jsme, ale nečekáme v danou chvíli žádnou konkrétní akci, nejspíš půjde o reklamu prvního typu. Ta standardně bývá využívána v pokročilejší fázi podnikání, kdy máme volné prostředky na investování, aniž bychom očekávali okamžitou návratnost. 

Okamžitá návratnost však neznamená ztracená investice. Výsledek podobných kampaní je hlavně dlouhodobý a přináší efekt postupně. V některých situacích navrací klienty, kteří o určitou značku ztratili zájem nebo na ní zapomněli.

Naopak reklama určená k okamžité reakci přináší velmi přesně měřitelné výsledky. Zákazník buď provedl požadovanou akci nebo se nám naším sdělení nepodařilo zaujmout. Každý způsob reklamy má jiné cíle. V případě reklamy určené ke zvýšení povědomí bude hlavním cílem se připomenout a uložit naší společnost v podvědomí zákazníka. Smyslem reklamy s okamžitou výzvou je přimět zákazníka reagovat podle našeho záměru. Například přesměrovat jej na určitou stránku nebo jej přesvědčit o nákupu.

Do které kategorie reklamy zapadá potisk tašek?

Ten můžeme zařadit do kategorie rozšiřování povědomí. Díky tomuto reklamnímu stylu budujeme naší značku. Naše služby vypadají jednoznačně více profesionálně, pokud si náš zákazník odnáší držáky na mobily, potraviny, knihu nebo jakékoliv námi nabízené zboží v tašce s potiskem než bez potisku. A jak takový potisk vybrat? 

Samotný potisk by měl především odpovídat s firemním designem. V mnoha situacích je v pořádku na tašku umístit logo nebo slogan, který používáme na dalších místech, jako jsou weby nebo letáky. To je standardní postup, kterým se řídí velké množství společností. 

Možností č.2 je využít tašku k podpoře právě probíhající kampaně, která může vtipně nebo edukativně podpořit naše snahy. Spojujeme tím naše logo nebo značku s určitým sdělením, které chceme dostat mezi potenciální zákazníky.

Jaké typy potisku jsou v současnosti k dispozici?

Ve většině případů se můžeme setkat s potiskem jednobarevným nebo vícebarevným. Ve společnostech, které se věnují potisku většinou najdeme dva základní nástroje, kterým se v současnosti tašky obtiskávají. 

  • Prvním strojem, který umožňuje potisk je tzv. flexotisk, neboli potisk zhora. Tímto stylem se vytváří velké množství potisků a je určený pro objednávky většího objemu. Pokud se rozhodneme využít tento stroj, budeme mít nižší cenu při více objednaných kusech. Je tedy vhodný pro objednávky na více jak 3000 kusů tašek s potiskem.
  • Druhou možností, která je ve většině kvalitních společností k dispozici je sítotisk. Tento lety prověřený postup využívá k potisku předem vytvořené síto, které se postupně obtiskne na tašku nebo jiný produkt. Sítotisk volíme při menší objednávce do 3000 kusů.

A jak fungovaly reklamní tašky ve vašem projektu? Poreferujte nám v komentáři.

Jan Petrásek